UndersøkelseMobilitet Nordland - søknadsskjema for ansatte i fag-/yrkesopplæringen (skole og lærebedrift)

 

Mobilitet Nordland er et Erasmus Plus tiltak i regi av Nordland Fylkeskommune, videregående skoler, opplæringskontor, NHO/LO og lærebedrifter

Informasjonsfolder om prosjektet finner du her 

For deg som ansatt (staff) er det viktig at du leser nøye siden i folderen som omhandler ansattmobilitet.

Før du går i gang med å skrive søknad - ta en prat med avdelingsleder/ledelse. 

 Søknadsprosessen er slik:

Du skriver en søknad ('neste'-knappen) og lager en CV. Begge deler er på fastlagt mal og skal fylles inn på engelsk.
Disse to dokumentene vil bli brukt som grunnlag for den videre behandling.